Bilder från årets festival

Den femte upplagan av Sundsvalls Gitarrfestival är nu genomförd! Och vilken festival det blev! Ett stort tack vill vi rikta till alla deltagande elever, lärare, sponsorer och inte minst vår fantastiska publik. Utan er vore det ingen festival.

Vi vill också rikta ett tack till Sundsvalls Kulturskola för ett gott samarbete. Inom kort påbörjas planeringen av 2016 års festival.

Här kommer några bilder från årets festival.

Masterclassinfo

Masterclasserna för Aniello Desiderio och Tilman Hoppstock kommer att äga rum i Kupolsalen på Sundsvalls Kulturskola, Floragatan 8.

Tiderna är oförändrade dvs. 09.30-12.40.

Gitarrmässa

Under festivalen kommer en gitarrmässa att hållas i Stadshuset. Instrumentbyggare och gitarrbutiker visar upp och säljer instrument och tillbehör.

Läs mer här

Workshops och masterclasses!

Ett deltagarpass som berättigar inträde till våra samtliga workshops och masterclasses (torsdag-lördag) köper du på plats på festivalen för endast 100kr!

Se vårt program för mer information om tider och innehåll.